Mo-Do: 8:00 - 18:00 h  ·  Fr: 8:00 - 17:00 h  ·  Sa nur Verkauf: 9:00 - 13.00 h